Lørdag 14. september. Fra Bergen til Kleiveland - Osterfjordfestivalen 2019

Arrangementsinformasjon

Frå Bergen kl.10.00 til Kleiveland kl 13.45

Laurdag 14. september Arrangement på Kleiveland 13.00 - 16.00 • DS Oster ligg ved Kleiveland kai kl. 13:45 - 16:00 • 

Fra Bergen kl. 10.00, fra Hosanger kl 12.15, fra Ostereidet 12.50, fra Tysse kl 13.30.

Retur fra Kleiveland kl 16.00, ved Tysse kl 16.15, Ostereidet kl 16.45, Hosanger kl 17.15 og til Bjørsvik kl 18.00.

Fra Ostereidet går Fjordekspressbuss kl 17.25, den er i Bergen kl 18.20.

JAKOB SANDE-KONSERTAR PÅ KLEIVELAND GARD LØRDAG 14. SEPTEMBER

D/S Oster legg til Kleiveland Kai klokka 13.45 og klokka 14 vert det konsert på låven.

Fred Ove Reksten har holdt mangfoldige Jakob Sande-kveldar til stor jubel og ståande applaus. Konserten inneheld 20 tekstar av Jakob Sande til melodiar av Fred Ove Reksten. Til dømes er ''Salme'' av Jakob Sande blitt ein gjengangar i NRK dei siste 20 åra, med Fred Ove sin melodi. Fred Ove er elles mest kjend for klassikaren Jenta frå Bergen og utallige andre Bergensviser. Medmusikant er Finn Olsen (Rythmic Six).

Billett kostar 300 kroner og kan tingas på forehånd her: http://osterfjordfestivalen.ticketco.events/osterfjordfestivalen_2019 eller ved å ringe Erling Kleiveland på telefon 911 82 828.


PROGRAM FOR DAGEN

veteranbåt

Ansvarsfraskrivelse

Billetter refunderes bare ved avlyst tur